ملل نیوز|melalnews.ir

درباره ما
اقتضای جان چو ای دل آگهی است       هر که اگه تر بود جانش قوی است
این پایگاه اطلاع رسانی، با نام رسمی «ملل نیوز» و با هدف اطلاع رسانی اخبار مهم و به روز بین المللی، کشوری و استانی برای شما همراهان گرامی تهیه و طراحی شده است. ما بر این باوریم که خبرنگاران چشم بینا و زبان گویای مردم هستند . امید است مطالب ارایه شده بتواند رضایت شما عزیران را به همراه داشته باشد. 

صاحبان امتیاز: فتحی زاده 
مدیر مسول : فتحی زاده

شماره مجوز : 78941  تاریخ  1395/10/27